Používáme cookies.
Souhlasím

Recenze Adaptic

Bc. Jana Bouzková Fyzioterapeut  | Brno

Názory na zásady správného sedu procházejí určitou genezí, a tak se můžeme setkat s různými, často odlišnými výklady. Odborníci se však shodují v jednom, a tím je neurofyziologický základ lidského těla. Člověk je již prenatálně naprogramován na správný pohybový vývoj, jehož kvalita garantuje do budoucna i maximální eliminaci bolestivých stavů. To vše při splnění základní podmínky zdravého vývoje, a tou je pravidelná pohybová aktivita. Lidské tělo je anatomicky, fyziologicky i neurologicky nastartováno na pravidelný, rytmický a kontinuální pohyb. Jestliže tyto potřeby nenaplňujeme, vytváříme substituční pohyby, umožňujeme svalům špatný timing , jejich adaptaci na náhradní pohybové vzory a postupnou nocicepci. A teprve bolest je signálem ke změně, nejlépe ke změně pohybových návyků, nejrychleji ke změně kvality získaných návyků.

Kvalitu preferovaného pohybu, v našem případě sedu, nejrychleji změníme volbou správné židle a ergonomickou úpravou pracovního prostředí. Detailně nastavené parametry správně zvolené židle umožňují tělu vytvořit opěrné body, které zajistí dynamickou stabilizaci páteře, správnou posturální funkci bránice, optimální zapojení zádových a šíjových svalů. Při splnění těchto podmínek je páteř ekonomicky a energeticky nejméně namáhaná a při nastavení správné výšky pracovní plochy či např. monitoru negeneruje signály
přetížení.

Židle ADAPTIC nastavení správných kritérií pro dokonalý sed nejen že umožňuje, ale nabízí obrovský bonus v podobě výkyvného sedáku na pružině. Každá dlouhotrvající pozice těla se totiž nevyhne adaptaci na zvolené podmínky a každá adaptace postupně sníží ostražitost neuroregulačních mechanismů našeho těla. Přiměřená labilita sedáku nastaví repetitivní, drobný a okem nepostřehnutelný pohyb, který udržuje správnou funkci jednotlivých osových segmentů,neustále vrací postavení páteře a její propojení s pánví do stabilní pozice. Při tomto dynamickém způsobu sezení je komplex šíjových, zádových a pánevních svalů pohybem stále stimulován, jsou aktivně oživovány proprioceptivní mechanismy, vedoucí k optimálnímu, energeticky nenáročnému zapojení svalů, kloubů a vazivového aparátu.

Židle ADAPTIC umožňuje dlouhodobý sed při ideálně nastavených parametrech správného sedu, aretace sedáku není nutná, nutná je aretace opěrných bodů vašeho těla. Používání této židle vede k podvědomé chuti se pohybovat, aniž by nás tato chuť odváděla od práce.

26. 3. 2019
90 % ★★★★★ ★★★★★
Mgr. Iva Bílková, Cert. MDT Fyzioterapeut | Brno

Pokud trávíte značnou část dne sezením, můžete na sobě zpozorovat zdravotní problémy nejen pohybového aparátu, ale i např. bolesti hlavy, bušení srdce nebo tlak u srdce, poruchy peristaltiky nebo menstruačního cyklu atd. Pokud jsou i poruchy interních orgánů způsobené svalovou dysbalancí v oblasti páteře, žeber a pánve, pak je možné potíže snadno zmírnit či odstranit, nebo předcházet jejich vzniku či recidivám. Dobře zvolená židle a správný sed může být v těchto situacích rozhodující v případě, že na židli trávíte většinu pracovního dne. Pro tyto účely je židle Adaptic ideální volbou, neboť svým labilním sedákem, jehož základ je na pružině, umožňuje pohyb pánve všemi směry a tedy i meziobratlové ploténky a svaly na páteři jsou během dne dynamicky zatěžované. Tato dynamika snižuje únavu a možnost přetížení měkkých tkání a meziobratlových plotének. Díky výkyvnému sedáku dochází jak ke zlepšení celkového držení těla, tak i k aktivnímu zapojení a zpevnění břišních svalů a svalů pánevního dna. Zvýší se i prokrvení orgánů v pánvi, což působí pozitivně při léčbě funkční sterility, problémech s prostatou nebo jako prevence vzniku hemoroidů.

Kontakt

 • Sídlo (fakturační adresa)
 • Adaptic Innovation a.s.
  Olšanská 2898/4a
  130 00 Praha 3

  IČO 06994237
  DIČ CZ06994237
  B 23322 vedená u Městského soudu v Praze
Zobrazit prodejny