Používáme cookies.
Souhlasím

Pražský voucher

V roce 2019 získala firma Adaptic Innovation a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních
fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu
Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na
účast firmy Adaptic Innovation a.s. na projekt "Rozvoj společnosti Adaptic Innovation a.s. (původně
MATERA) prostřednictvím programu koučingu a mentoringu" v Praze za účelem zefektivnění výroby
a distribučních cest a zvýšení prodejů. Očekávaným výstupem je:

 • Hloubková analýza nastavení společnosti – dojde k optimalizaci personálního a strukturálního nastavení, k definování hodnot a vize společnosti, definování oblasti CSR aktivit v rámci regionu
 • Vypracování krátkodobého a střednědobého business plánu, stanovení dlouhodobé strategie a optimalizace investic, prodejních a distribučních možností.
 • Vytvoření akčního plánu pro vybudování vztahu s výrobci, dodavateli a zákazníky

Projekt "Rozvoj společnosti Adaptic Innovation a.s. (původně MATERA) prostřednictvím programu
koučingu a mentoringu" je spolufinancován Evropskou unií.

 

Kontaktní údaje

 • 777 770 122
 • info@adaptic.eu
 • Adaptic Innovation a.s.
  Olšanská 2898/4a
  130 00 Praha 3
  (zde není showroom)

  IČO 06994237
  DIČ CZ06994237
  B 23322 vedená u Městského soudu v Praze