Používáme cookies.
Souhlasím

Židle pro zdravá záda

Adaptivní zdravotní židle pro celodenní sezení v kanceláři i doma. Odstraňuje bolesti zad a krční páteře, zpevňuje CORE a zajišťuje senzomotorickou stimulaci důležitou pro správnou funkci páteře při sedu.

Pro zdravé sezení

Přesedněte na Adaptic

Adaptic židle

Zdravotní židle Adaptic zajišťují přirozenou pohyblivost pánve, která je pro tělo žádoucí. Vyváženě aktivují svaly hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP), které jsou důležité pro zdravé postavení páteře. Tato přirozená funkce těla zabraňuje chronickým problémům a odstraňuje bolesti zad. Adaptic přináší pohodlné a zdravé celodenní sezení.

Gymnastický míč

Lékaři doporučují gymnastický míč při bolestech zad pro cvičení a rehabilitaci, protože aktivuje svalstvo okolo páteře. Pro celodenní sezení je však nevhodný, neboť neumožňuje úlevovou pozici. Na rozdíl od židlí Adaptic se míč pro sezení po celý den nehodí, protože sezení bez opory je fyzicky náročné (únosných je max. 30 min. denně).

Kancelářská židle

Statický sedák židle způsobuje svalovou dysfunkci (kulatá záda) a svalovou dysbalanci (přetěžování) v oblasti bederního segmentu L5/S1 a krční páteře. To časem vede k chronickým bolestem a dalším negativním důsledkům (operace). Kancelářská ani ergonomická židle proto nejsou vhodné pro každodenní sezení v kanceláři.

Vítěz testu zdravotních židlí, který v lednu 2019 provedla prestižní Fyzioklinika v Praze na Chodově

Adaptic pro zdravá záda

 • Odstraňuje bolesti v bedrech

  Výkyvný sedák Adaptic se přizpůsobí pohybům v bederní a pánevní oblasti, čímž dojde k aktivaci mnoha funkcí. Páteř se prohne do optimálního esovitého tvaru, což je důležité, protože obratle mají klínovitý tvar. Sníží se tak tlak na obratle a meziobratlové ploténky, který uleví od bolesti v bedrech. Během sedu dochází k přenosu tlakové síly z páteře na příslušná svalová vlákna a to páteři uleví od nadměrné zátěže působící při sedu. Další výhoda spočívá v uvolnění tlaku na bedra při pohybu vpřed. Při předklonu nad stůl na kancelářské židli dochází ke "zlomení v pase", čímž se zvýší tlak na bederní segment L5/S1 až na 200 kg. To se samozřejmě projevuje častějšími bolestmi v bedrech. Adaptic však umožňuje plynulý pohyb sedáku vpřed, dojde při tom k "podsunutí beder pod páteř", při kterém působí tlak mnohem nižší (méně než poloviční). To vše má za následek snížení bolestivých stavů v bederní oblasti.

 • Uvolňuje ztuhlou krční páteř

  Nejčastější příčiny bolesti krční páteře jsou statické přetěžování či svalová dysbalance. Dochází k tomu tak, že se při několikahodnovém sedu na statickém sedáku kancelářské židle postupně unavují vzpřimovače páteře, následně dochází ke zborcenému sedu do polohy kulatých zad a spolu s tím se hlava předsouvá dopředu. To má za následek jednostranné přetěžování krční páteře, což se vzápětí projevuje náhlými bolestmi. Typickým zdrojem špatného držení těla je sezení nejen na kancelářské, ale i ergonomické židli. Neustávající tupá bolest za krkem vystřelující do ramen nebo k lopatkám, a omezená hybnost krční páteře, signalizuje vertebrogenní krční syndrom. Jedním z důsledků bývá dlouhotrvající nepřirozené držení hlavy. Proto je opakovaný dlouhodobý sed na kancelářské židli nevhodný.

  Při sedu na výkyvném sedáku Adaptic však dochází k přirozenému esovitému prohnutí páteře, čímž dojde k efektivnímu rozložení zátěže po celé její délce, ramena se stáhnou vzad a hlava se zasune dozadu. Tímto dojde k odlehčení trapézovým svalům a uvolnění přílišného tlaku na krční páteř. Při takovém sedu nedochází k blokacím, neboť již není přetěžována krční páteř. Následně dochází k uvolnění ztuhnuté šíje i krku.

 • Zpevňuje hluboký stabilizační systém páteře a CORE

  CORE představuje střed těla včetně hlubokého stabilizačního systému páteře (dále jen HSSP), což je skupina svalů, jejichž hlavní funkcí je podpora stability páteře a zvládání větších zátěží. Svaly HSSP jsou uloženy hlouběji pod povrchovými svaly. Proto je jejich zpevňování velmi složité, lze toho však dosáhnout na výkyvné židli Adaptic. Na stabilitu páteře totiž mají velký vliv tzv. paravertebrální svaly. Ty anatomicky dělíme na povrchové, které se "tvarují" pod kůží a jejichž posílení by mělo být cílem každého dospělého člověka. Druhou vrstvou jsou hluboké paravertebrální svaly, které jsou dominantními stabilizátory páteře, ale které se "posilují" v rámci stereotypních funkcí, které se aktivují při sedu na výkyvném sedáku Adaptic. Dochází při tom k aktivaci celého řetězce funkcí. Na prvním místě se aktivují hluboké zádové svaly, dále povrchové svaly zádové, které jsou vyvažovány hlubokými předními svaly krku (flektory) a podílí se na ní i souhra mezi svaly bránice, břišními svaly a svaly dna pánevního.

  HSSP si lze představit ještě jinak. Protože je spodní oblast bederní páteře jakousi Achillovou patou lidského těla, bývá častým místem náhlých nebo chronických bolestí. Páteř je totiž v bederní oblasti nosným prvkem. A i když jsou zde obratle a ploténky nejrobustnější, je to samo o sobě pro oporu málo. Lidské tělo je však vybaveno důmyslným systémem (HSSP) pro převod tlakové síly mezi horní a spodní částí těla. Tím máme na mysli "břišní hydrauliku". Představte si oblast břicha jako válec či polštář se dvěma písty (horním a dolním). Stěny válce tvoří ploché svaly břicha, beder a přední plocha bederní páteře. Dolní píst (méně pohyblivý) tvoří svaly pánevního dna, vnitřní stěna pánve a nejspodnější část břicha. Horní píst (pohyblivější) tvoří bránice (dýchací sval). Tento mechanismus posturální opory (vzpřímené polohy těla) umožňuje převést zátěž z oblasti hrudníku přímo na pánev a vyhnout se tak přetížení bederní páteře. Tlak či váha proto není nesena jen samotnou páteří, ale i tímto svalovým "válcem" za předpokladu, že jsou svaly v kondici. Význam břišní hydrauliky stoupá s předklonem, a to zejména v kombinaci s rotací trupu. V případě ochabnutí těchto svalů se tlak přenáší na páteř, což může vést k poruchám a bolestem páteře.

  Aby nedocházelo k přetěžování páteře je potřeba správné zapojení hlubokých stabilizačních svalů (HSSP). Zdravotní židle na pružině Adaptic, díky výkyvnému sedáku tyto svaly zpevňuje, což je pro tělo zásadní. Při sedu na statickém sedáku běžné kancelářské či ergonomické židle naopak dochází k jednostrannému přetěžování jen některých svalových vláken, které nesou hlavní zátěž při sedu, což se projevuje náhlými či chronickými bolestmi.

 • Zpevňuje zádové a břišní svaly

  Při sedu na zdravotní židli Adaptic dochází k aktivaci hlubokých stabilizačních svalů páteře (HSSP – viz předchozí bod) i zádových a břišních svalů. Stabilizační souhra svalů umožňuje postavení páteře odpovídající optimálnímu statickému zatížení. Prostřednictvím aktivace svalů dochází k zakřivení páteře a umožňuje rovnoměrné zatížení jednotlivých páteřních segmentů (obratlů).

  Toto vzpřímené držení páteře je zajištěno společnou aktivitou svalů. Dlouhé na sebe navazující svaly by způsobily vyviklání jednotlivých segmentů páteře, proto je pro stabilizaci páteře zásadní souhra mezi krátkými hlubokými svaly a svaly dlouhými povrchovými. Jde o souhru mezi hlubokými zádovými svaly a bránicí, pánevním dnem a břišními svaly, které jsou hlavnou oporou dutiny břišní a spoluregulují nitrobřišní tlak.

  Poruchy v oblasti HSSP jsou jedním z nejvýznamnějších funkčních faktorů způsobujících bolesti v zádech. Jednotlivé segmenty (obratle) jsou při pohybu nedostatečně fixovány, resp. jsou fixovány v nevýhodném postavení. To vede k výraznému chronickému přetěžování a k nedostatečné svalové ochraně jednotlivých segmentů páteře během pohybu při statickém zatížení a při působení vnějších sil. Jelikož svaly fungují společně jako jedna funkční jednotka a dysfunkce (narušená funkce) jednoho z nich znamená vždy dysfunkci celého tohoto systému, je správná funkce zádových a břišních svalů důležitá. Díky pohyblivému sedáku na židli Adaptic dochází k aktivaci a zpevňování zádových a břišních svalů, což vede ke správnému fungování páteře, tzv. posturální funkci (vzpřímené držení těla).

 • Správně zatěžuje meziobratlové ploténky
 • Předchází skolióze

  Skolióza je jednou z deformací páteře (předozadní, boční), která se projevuje posunem obratlů do různých úhlů (boční, rotace). Dochází tak k nesprávnému zakřivení páteře, a tím i nemožnosti jejího správného postavení. Vznikají bolesti, a to zejména v oblasti bederní a krční. Nejčastěji se bolesti v těžších případech skoliózy projevují při sedu a chůzi. Dochází k vyššímu namáhání vazů a bolesti se mohou postupně zvyšovat. Skolióza se obecně dělí na funkční a strukturální. Funkční skolióza je charakteristická tím, že lze její křivky aktivně vyrovnat (nejsou fixované). Déle trvající funkční skolióza přechází do strukturální. Strukturální skolióza se projevuje deformací a rotací obratlů. Jedna z možností jak předejít prohlubování skoliotické křivky je zvýšení úrovně svalové struktury trupu formou aktivního sezení na zdravotní židli Adaptic. Při sedu na výkyvném sedáku na pružině totiž dochází ke spirální a vertikální stabilizaci. Dochází ke zpevňování zádových a břišních svalů. Tím je možné skolióze předcházet anebo ji v určitých případech zmírnit.

 • Zlepšuje vzpřímené držení těla
 • Narovná kulatá záda

  Dlouhodobé sezení s kulatými zády (prakticky všechny kancelářské i ergonomické židle) zvyšuje tlak na meziobratlové ploténky, který není symetricky rozložen. Na přední straně je ploténka zatížena vyšším tlakem, než na straně zadní, čímž dochází k její klínovité deformaci a přetěžování vazivového aparátu, který se podílí na stabilizaci ploténky. Jádro ploténky se posouvá, čímž může dojít k tlaku na nervovou strukturu. Nesprávné sezení na kancelářských židlích, které nutí sedět s kulatými zády, tak může přispívat k poškození meziobratlových plotének. Adaptic židle jsou konstruované tak, aby se sedák nakláněl vpřed i do stran přesně dle potřeb pohybů pánve. Tímto dochází ke správnému esovitému prohnutí páteře, což eliminuje špatné sezení a snižuje tlak na ploténky. Zdravotní židle Adaptic aktivují svaly okolo páteře, čímž dochází ke stabilizaci svalového páteřního korzetu a následného prohnutí páteře do přirozené esovité pozice.

 • Zvyšuje prokrvení nohou
 • Snižuje tlak na žaludek a plíce
 • Pro celodenní sezení
 • Pohodlná a flexibilní
 • Unikátní pohyblivost pánve
 • Umožňuje přirozený pohyb
 • Přizpůsobuje se tělu

Recenze

Lenka Füssiová Praha

Blahopřeji ke kvalitnímu výrobku a profesionalitě Vaší firmy. Křeslo Adaptic jsem náhodně vyzkoušela v čekárně jedné fyzioterapeutické kliniky. Takhle zdravě a přitom pohodlně jsem ještě neseděla. Po krátké telefonické konzultaci s vámi jsem křeslo zakoupila. Za dva dny bylo u mne doma. Jak jste slíbili. Křeslo ráda doporučím v podstatě každému, domů i do práce. Mám ráda jeho dynamiku. Všemi směry vychylující se sedačka, flexibilně nastavitelné opěrky paží a hlavy v podstatě neumožní strnutí šíje, kýčlí či nohou. Křeslo rozhodně patří k těm maličkostem, které udělají den lepší, zdravější a zábavnější.

Děkuji!

100 % ★★★★★ ★★★★★
Eliška S. Senior Clinical Research | Praha
Sezení je úžasné, i když sedím i 10 hodin, nemám vůbec bolesti zad, jsem nadšená :-) Nedá se to s předchozí židlí srovnat. Myslím, že roli hraje i velikost. Ta předchozí byla navíc pro mě moc velká. Ale balanc sedadla je určitě hlavním důvodem. Myslela jsem si, že mi to bude třeba vadit, ale naopak. Je to velmi příjemné. Se židlí se i dobře manipuluje, no zkrátka je to zázrak.
 
Mějte se krásně :-)
100 % ★★★★★ ★★★★★
Martina Krátká Účetní | Liberec

Židli mi doporučila kolegyně. V kanceláři jsem často skuhrala, že mě bolí záda, když doma dodělávám pracovní resty, až mi jednou Alena ukázala na webu zdravotní židli. Koulela jsem chvilku očima, jak hluboko budu muset sáhnout do kapsy - ale dneska toho nelituju! Rozumná investice do vlastního zdraví přece za to stojí!

100 % ★★★★★ ★★★★★
Jan Procházka Konstruktér | Mladá Boleslav

Když přišla manželka poprvé domů s reklamou na zdravotní židli, zabručel jsem, ať si ji teda koupí… ale když mi prozradila cenu, řekl jsem jí, že se zbláznila. Myslel jsem to vážně, ne že bych úplně koukal na každou korunu, ve firmě máme židle za několik tisícovek, ale pětimístná suma se mi zdála už moc. Moje žena ale málokdy něco snadno vzdá. Tak dlouho mi nosila různé články o zdravém sezení, odborné recenze nebo zkušenosti jiných zákazníků, které sehnala na internetu, až jsem ustoupil s tím, že to vezmu jako investici. Žena totiž pracuje z domova jako účetní, jsem rád, že ji práce baví a vím, že často si lehala s tím, že ji strašně bolí záda. Adaptic dostala pod stromeček. Přiznám, že jsem si na židli občas sám sedl, pak jsem si zvykl na ní sedět, když jsem potřeboval udělat doma nějakou kancelářskou práci - no a dneska máme doma každý svoji.

100 % ★★★★★ ★★★★★
Lucie Hlavatá Manažerka | Brno

V práci jsme dostali k dispozici dost vysokou částku určenou na zlepšení pracovních podmínek. Přemýšlela jsem, jak ji vhodně utratit a narazila jsem na článek o zdravém sezení. A hned jsem se v něm našla! Pracuju jako manažerka, hodně času sice lítám v terénu, ale přesto denně šest i víc hodin prosedím, když finišujeme nějakou akci, tak i mnohem víc. Od loňské oslavy narozenin mě často bolela záda. Takže už měsíc mám v kanceláři krásnou zelenou Evoru Plus a i když vím, že je to zatím krátká doba, mám z ní radost a buď si to sugeruju, nebo bolesti zad úplně přestaly.

100 % ★★★★★ ★★★★★
Všechny recenze

Napsali o nás

Kontakt

 • Sídlo (fakturační adresa)
 • Adaptic Innovation a.s.
  Olšanská 2898/4a
  130 00 Praha 3

  IČO 06994237
  DIČ CZ06994237
  B 23322 vedená u Městského soudu v Praze
Zobrazit prodejny